Vereniging Duitse herders

Vereniging Duitse herders

 

Kringgroep Veendam werd in 1976 opgericht en erkend door de landelijke Vereniging van Duitse Herdershonden.
Als officiële VDH-kringgroep houden wij ons al vanaf 1976 bezig met het africhten van Duitse Herdershonden. Volgens het officiële IGP-programma leert u de diverse onderdelen te weten speuren, appèl en het meest spectaculaire onderdeel: het pakwerk.
Wij leiden honden op voor:

VZH (verkeerszekere hond)
IGP I
IGP II
IGP III
Speurhond 1
Speurhond 2
UV (uithoudingsvermogen)

Het is ook mogelijk recreatief met uw raszuivere Duitse Herder te komen trainen.

Trainingstijden: woensdagavond van 19.00 – 22.00 uur

Trainingslocatie: Jan Kokweg 7 – 9641 KT Veendam

Rasvereniging Duitse Herder

Speuren

Speuren is het onderdeel van onze africhtingssport dat het meest bij de natuur ligt. Het geweldige reukvermogen van een hond zorgt ervoor dat deze in staat is om voor de mens niet waarneembare geuren te ruiken en te volgen. De hond leert om een spoor dat door een persoon is uitgelegd en dat een bepaalde tijd ligt uit te werken. Op dit spoor moet de hond een x-aantal voorwerpen vinden. Naar gelang de vorderingen van de hond wordt het spoor groter en moet het spoor langer liggen alvorens dit wordt uitgewerkt. Er wordt van de hond verwacht dat deze met een diepe neus speurt, oftewel dat de neus zo dicht mogelijk bij de grond is tijdens het uitwerken van het spoor. De hond dient de voorwerpen te verwijzen. Dit kan door bij het voorwerp te gaan zitten, liggen of te blijven staan. De meeste honden zullen de voorwerpen verwijzen door af te gaan. Het speuren kan op diverse ondergronden gebeuren. Zo wordt er o.a. gespeurd op gras- en/of akkerlanden.
Binnen de VDH bestaat de mogelijkheid om op drie verschillende niveau’s binnen het IGP-programma te speuren. Ook bestaat de mogelijkheid om dit verder uit te breiden tot speurhond. Met het speuren kan al op jeugdige leeftijd gestart worden. De lengte van het spoor bij de verschillende examens varieert van 350 (IGP I) tot 2000 (SpH II) passen. Ook de ligtijd  van het spoor varieert (van 20 minuten tot meer dan 2 uur). Een spoor voor beginners heeft twee hoeken, voor gevorderden zijn dat er zeven.

Appèl

Alle aan te leren oefeningen die je met je hond wilt doen beginnen en eindigen met gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is de basis van alles.  Een hond moet niet alleen thuis, in z’n veilige omgeving gehoorzaam zijn, maar ook in de stad, op het uitlaatveld, in het bos, enz.  U en uw hond leren tijdens het appèl de oefeningen uit te voeren met afleiding van andere mensen en honden. In het gehoorzaamheidsprogramma komen oefeningen voor als:
• het volgen in gewone, langzame en looppas
• het tijdens het volgen gaan zitten, liggen of blijven staan
• komen bij de baas, voet oefening.
• apporteren (vlakke grond, haag en A-schutting)
• vooruit sturen
• het blijven liggen met afleiding

Verder wordt van de hond verwacht dat hij schotvast is.

Pakwerk

Het pakwerk is voor velen een leuk en spectaculair onderdeel. Alleen met een goed gehoorzame hond kan men met dit deel van het IGP-programma beginnen. Van het beoefenen van pakwerk wordt de hond niet ‘vals’. Het programma zit zodanig in elkaar dat de hond leert om te verdedigen in plaats van aan te vallen. Hij moet de ‘boef’ eerst opsporen (doorzoeken van verstekken) en mag alleen bijten als de ‘boef’ probeert te vluchten of hem of zijn baas aanvalt. Bij dit onderdeel worden hoge eisen gesteld aan de gehoorzaamheid van de hond. Ook moet de hond qua karakter aan bepaalde eisen voldoen. Hij moet, zoals een Duitse Herder hoort te zijn, evenwichtig en zelfverzekerd zijn.

Uithoudings-vermogen (UV)

Het onderdeel Uithoudingsvermogen bestaat uit het fietsen met de hond, waarbij een afstand van 20 kilometer dient te worden aflegd.
Voordat men aan het examen UV mag deelnemen, dient uw hond minimaal 16 maanden oud te zijn.
De maximale leeftijd is 6 jaar.
De 20 kilometer wordt opgesplitst in 3 delen. Het eerste deel bedraagt een afstand van 8 kilometer, waarna er een pauze volgt. Het tweede deel is 7 kilometer. Daarna weer een pauze. Het laatste deel is dan nog 5 kilometer. Daarna zal de keurmeester de hond beoordelen op z’n algehele conditie. Meestal volgt er na het UV-examen nog een stukje appèl.
Wij kunnen u helpen met een trainingschema om uw hond te kunnen voorbereiden op dit examen.

Een kijkje achter de schermen