Bestuur

Het bestuur

Voorzitter
Mevr. M. Vierhoven

Secretaris
Dhr. L. Wijntje

Penningmeester
Dhr. K. Olivier
0598 – 690890 / 06 – 51199769

Algemeen Bestuurslid
Mevr. S. Tienstra 06- 82094430