De sociale huishond

Sociale huishond

Hondensportvereniging Veendam geeft al een aantal jaren cursussen gericht op het socialiseren van de hond. De baas is een belangrijk onderdeel van dit proces. De overheid is druk doende de Wetgeving met betrekking tot honden met asociaal gedrag te wijzigen. Dit wordt onder andere doorgevoerd door een muilkorfplicht en soms zelfs een fokverbod voor bepaalde rassen. Het is dus zaak te voorkomen dat uw hond in deze categorie terecht komt. De cursus Sociale Huishond is daarom een cursus die iedere hondenbezitter eigenlijk zou moeten volgen.

Doel

Deze cursus is opgezet om eigenaren een beter inzicht te geven in hoe om te gaan met het gedrag van de hond. Dit kan zijn angst, agressie, overmatige energie etc.

De volgende onderdelen komen aan bod:

• Gedrag ten aanzien van andere honden
• Zitoefening
• Afoefening
• Komen indien geroepen
• Omgang geleider/hond
• Lopen aan de lijn
• Geluidproef
• Visuele prikkel
• Omgang hond – vreemde mensen

Cursus

De cursus duurt 10 weken en iedere les duurt ongeveer 1 uur. De cursus wordt afgesloten met een examen en een certificaat. De kosten voor deze cursus bedragen € 90,00.
De lessen worden op de zaterdagochtend gegeven.

Trainingsmateriaal
U kunt gebruik maken van een slipketting en een gewone leren riem van ca. 1 meter.

Beloning

Als beloning dient u altijd voldoende brokjes en een speeltje mee te brengen, zodat de hond op een positieve manier alle oefeningen kan aanleren. Het is dus zaak uw hond vóór de cursus geen eten te geven. Verder kan u gevraagd worden een lange lijn mee te nemen.

Diversen

Tijdens deze cursus wordt er niet gespeeld door de honden. Dit omdat de meeste honden die aan deze cursus deelnemen op een puberleeftijd zijn. Deze leeftijd is niet het meest ideaal om de honden met elkaar te laten spelen, omdat het macho-gedrag van zowel reuen als teven voor problemen zou kunnen zorgen.

 

Uitlaten
Laat uw hond vóór de training goed uit. Doet uw hond onverwacht zijn/haar behoefte toch op het veld, verwachten wij van de geleider zelf dat hij/zij dit zelf van het veld verwijdert.

Meer informatie over de cursus Sociale Huishond

Gedrag is datgene wat een hond aan de buitenwereld laat zien. Gehoorzaamheid is het onvoorwaardelijk luisteren naar de baas.

Het socialiseren van uw hond begint al bij 8 à 9 weken. Laat uw hond, ook als hij ouder wordt, hernieuwd kennis maken met allerlei zaken. Neem uw hond mee naar de markt en ga lekker op een terrasje zitten. Laat uw hond vooral kennismaken met andere mensen en omgaan met andere honden.
Kortom probeer zoveel mogelijk situaties op te zoeken en probeer dit op een positieve manier aan te bieden aan uw hond.

Het resultaat zal een hond zijn die rustig, zelfverzekerd en overal mee naar toe te nemen is. Hiermee doet u uw hond, uzelf en uw omgeving een groot plezier.

Kinderen en honden

Hoewel de meeste honden opgroeien in een gezin met kinderen, is de combinatie kind-hond verre van ideaal. Over het algemeen zal een kind jonger dan 12 jaar door uw hond nooit als meerdere beschouwd worden. Hoe leuk het ook lijkt en hoe graag wij ook zouden willen dat uw hond uw kind vanzelfsprekend als leider beschouwt, in de praktijk is dit niet zo. Laat daarom uw hond nooit alleen met een kind jonger dan 12 jaar. Ook aan het spelen van kinderen met hond zitten helaas bepaalde grenzen.
Laat uw kind nooit zonder toezicht met uw hond spelen. Tijdens de cursus kunnen wij u hierover uiteraard nadere toelichting geven.